Xledger med NORIAN

100% kontroll över företagets ekonomi
– i realtid.

Med NORIAN som samarbetspartner kan ni öka ert fokus på kärnverksamheten och med Xledger som affärssystem förlorar ni aldrig kontrollen över siffrorna.

Låt oss bli er samarbetspartner och lämna över bokföringen till oss.

Stenkoll på ekonomin

Effektivisera och sänk ert företags administrativa kostnader.

Gå till →

En del av Er ekonomiavdelning

Med NORIANS dedikerade team får ni en stabil leverans med hög kvalitet.

Gå till →

NORIANs tjänster

Vi hjälper er med hela eller delar av en process beroende på ert behov.

Gå till →

Xledger

I det molnbaserade Xledger är allt integrerat och finns i ett system.

Gå till →

 

Xledger med NORIAN

100% kontroll över företagets ekonomi
– i realtid.

Med NORIAN som samarbetspartner kan ni öka ert fokus på kärnverksamheten och med Xledger som affärssystem förlorar ni aldrig kontrollen över siffrorna.

Låt oss bli er samarbetspartner och lämna över bokföringen till oss.

 

Står ni inför ett systembyte? Eller uppgradering?

Ger era specialdesignade integrationslösningar huvudvärk? Blir ni begränsade av ert nuvarande system?

 • Begränsas ni idag av era nuvarande systemlösningar?
 • Står ni inför ett systembyte?
 • Är det dags för en uppgradering av ert system?
 • Ger era specialdesignade integrationslösningar huvudvärk?
 • Har ni resurser att ta nästa steg?
 • Saknar ni systemstöd i dagsläget?

NORIAN + Xledger = Stenkoll på ekonomin

Vi på NORIAN vet att vi tillsammans kan effektivisera och sänka ert företags administrativa kostnader. Kontakta oss idag så berättar vi mer.

Xledger med NORIAN passar särskilt bra för:


Smart, Smooth & Safe

Vad sägs om att byta till en smidigare ekonomibyrå?

Är Ni trötta på att administrera ekonomi och lära Er alla nya regler som kommer ut med jämna mellanrum? Låt NORIAN bli Er samarbetspartner från 350kr/timme!

Norian blir en del av Er ekonomiavdelning och finns där när ni behöver oss!

Med NORIANS dedikerade team får ni en stabil leverans med hög kvalitet. Vi levererar i tid. Ni tilldelas även en dedikerad kundansvarig och tillsammans bygger vi ett nära samarbete för att förenkla er vardag.

Gemensamt har vi kontinuerliga kvalitetsuppföljningar och vi tar beslut om förbättring samt sätter agendan för framtiden. Detta är vår "Service Governance Model".


Vilka tjänster kan vi hjälpa er med?

Vi kan ta över samtliga ekonomiprocesser och även arbeta skalbart, vilket innebär att vi hjälper er med hela eller delar av en process beroende på hur ert behov ser ut.

 • Leverantörsreskontra
 • Kundreskontra
 • Betalning
 • Löpande bokföring
 • Anläggningsredovisning
 • Skattedeklaration
 • Koncernavstämning
 • Bokslut
 • Analys och avstämning
 • Rapportering
 • Kassaflödesanalys
 • Årsredovisning
 • Inkomstdeklaration

Fokus på kärnverksamhet & strategi

Som kund hos NORIAN går ni från att vara utförare till att bli en kravställare med tydlig ansvarsfördelning.

Ert fokus vänds mot er kärnverksamhet och ni får mer tid för strategiskt arbete.


Minskade kostnader och maximal effektivitet för ert företag

Med NORIANS unika leveransmodell minskar era administrativa kostnader, vilket medför att ni kan hålla konkurrensmässiga priser på marknaden.


Trygghet i leverans

Ett avtal med NORIAN innebär att leverans alltid sker enligt tidplan.


Trygghet i leverans

Ett avtal med NORIAN innebär att leverans alltid sker enligt tidplan.


Tillgång till kompetens

Med NORIAN garanteras ni rätt kompetens.


Ökad flexibilitet

När era behov förändras kan vi på Norian erbjuda er flexibilitet i bemanning.


Moderna finansiella tekniska lösningar

Med vår partners system, Xledger, får ni tillgång till ett smart och effektivt system.

 

Står ni inför en uppgradering av ert affärssystem eller är det dags att byta system?


Xledger - ert nya, smarta och enkla affärssystem!

Norian har ett globalt partnerskap med Xledger för att kunna erbjuda våra kunder ett komplett molnbaserat affärssystem! I det molnbaserade Xledger är allt integrerat och finns i ett system. Vilka delsystem i Xledger som täcker ert företagsbehov säkerställer vi tillsammans.

 • Tillgängligt - eftersom systemet är molnbaserat är det tillgängligt var som helst och ALLTID.
 • Ett webbaserat affärssystem vilket medför att ni alltid och från valfri enhet/webbläsare kan följa ert företags ekonomiska flöden och utveckling vilket hjälper er att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt.
 • Inga behov av tidskrävande uppdateringar av systemet utan ni har alltid tillgång till den senaste versionen.
 • Tydligt avgränsade användarroller som säkerställer hanteringen i processerna.

 

Några av de företag som valt NORIAN