Nyfiken på NORIAN?
Lär känna oss!

Xledger med NORIAN

100% kontroll över företagets ekonomi
– i realtid.

Med NORIAN som samarbetspartner kan ni öka ert fokus på kärnverksamheten och med Xledger som affärssystem förlorar ni aldrig kontrollen över siffrorna.

Låt oss bli er samarbetspartner och lämna över bokföringen till oss.

Xledger med NORIAN

100% kontroll över företagets ekonomi
– i realtid.

Med NORIAN som samarbetspartner kan ni öka ert fokus på kärnverksamheten och med Xledger som affärssystem förlorar ni aldrig kontrollen över siffrorna.

Låt oss bli er samarbetspartner och lämna över bokföringen till oss.


Nyfiken på NORIAN?
Lär känna oss!

Står ni inför ett systembyte? Eller uppgradering?

Ger era specialdesignade integrationslösningar huvudvärk? Blir ni begränsade av ert nuvarande system?

 • Begränsas ni idag av era nuvarande systemlösningar?
 • Står ni inför ett systembyte?
 • Är det dags för en uppgradering av ert system?
 • Ger era specialdesignade integrationslösningar huvudvärk?
 • Har ni resurser att ta nästa steg?
 • Saknar ni systemstöd i dagsläget?

NORIAN + Xledger = Stenkoll på ekonomin

Vi på NORIAN vet att vi tillsammans kan effektivisera och sänka ert företags administrativa kostnader. Kontakta oss idag så berättar vi mer.

Xledger med NORIAN passar särskilt bra för:


Med skalbarhet och flexibilitet ökar möjligheterna.

NORIANs skalbara leveransmodell innebär en flexibilitet för våra kunder.

Vi kan hjälpa till med allt från att ta över enstaka arbetsuppgifter till att hantera ett företags hela ekonomi.

När ni som kund växer kan vi snabbt växla upp och följa er utveckling.

Exempel på tjänster vi kan hjälpa ert företag med är:

 • Leverantörsreskontra
 • Kundreskontra
 • In- och utbetalning
 • Löpande bokföring
 • Anläggningsredovisning
 • Skattedeklarationer
 • Periodisk sammanställning
 • Koncernavstämningar
 • Bokslut
 • Analys och avstämning
 • Rapportering
 • Kassaflödesanalys
 • Årsredovisning
 • Inkomstdeklaration
 • Rådgivning
 • Automatisering
Visa tjänster

Petra Sinivaara

Service Manager

Med skalbarhet och flexibilitet ökar möjligheterna.

NORIANs skalbara leveransmodell innebär en flexibilitet för våra kunder.

Vi kan hjälpa till med allt från att ta över enstaka arbetsuppgifter till att hantera ett företags hela ekonomi.

När ni som kund växer kan vi snabbt växla upp och följa er utveckling.

Exempel på tjänster vi kan hjälpa ert företag med är:

 • Leverantörsreskontra
 • Kundreskontra
 • In- och utbetalning
 • Löpande bokföring
 • Anläggningsredovisning
 • Skattedeklarationer
 • Periodisk sammanställning
 • Koncernavstämningar
 • Bokslut
 • Analys och avstämning
 • Rapportering
 • Kassaflödesanalys
 • Årsredovisning
 • Inkomstdeklaration
 • Rådgivning
 • Automatisering
Visa tjänster


Petra Sinivaara

Service Manager

Norian blir en del av Er ekonomiavdelning och finns där när ni behöver oss!

Med NORIANS dedikerade team får ni en stabil leverans med hög kvalitet. Vi levererar i tid. Ni tilldelas även en dedikerad kundansvarig och tillsammans bygger vi ett nära samarbete för att förenkla er vardag.

Gemensamt har vi kontinuerliga kvalitetsuppföljningar och vi tar beslut om förbättring samt sätter agendan för framtiden. Detta är vår "Service Governance Model".

Fokus på kärnverksamhet & strategi

Som kund hos NORIAN går ni från att vara utförare till att bli en kravställare med tydlig ansvarsfördelning.

Ert fokus vänds mot er kärnverksamhet och ni får mer tid för strategiskt arbete.


Minskade kostnader och maximal effektivitet för ert företag

Med NORIANS unika leveransmodell minskar era administrativa kostnader, vilket medför att ni kan hålla konkurrensmässiga priser på marknaden.


Trygghet i leverans

Ett avtal med NORIAN innebär att leverans alltid sker enligt tidplan.


Trygghet i leverans

Ett avtal med NORIAN innebär att leverans alltid sker enligt tidplan.


Tillgång till kompetens

Med NORIAN garanteras ni rätt kompetens.


Ökad flexibilitet

När era behov förändras kan vi på Norian erbjuda er flexibilitet i bemanning.


Moderna finansiella tekniska lösningar

Med vår partners system, Xledger, får ni tillgång till ett smart och effektivt system.

Xledger
Xledger-logo-white

Ert nya och
smarta affärssystem!

Med NORIAN som samarbetspartner kan ni öka ert fokus på kärnverksamheten och med Xledger som affärssystem får ni 100 % kontroll över företagets ekonomi, i realtid.

Med vår globala partner, Xledger, kan vi på NORIAN erbjuda våra kunder ett komplett molnbaserat affärssystem.

I Xledger är allt integrerat och finns i ett system.

Pic-text-kontakt@2x
 


NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

 


NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2021 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

© 2021 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x


Pic-text-kontakt@2x


Pic-text-kontakt@2x