A conto betalning
13 June, 2018
Affärshändelse
13 June, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

A-skatt

Vad är A-skatt?

Jag guidar dig igenom svaret

A skatt är en förkortning av anställningsskatt och det är en skatt som arbetsgivaren drar från den anställdes lön och betalar in till Skatteverket.

Vem betalar in A-skatt?

A-skatt är en inkomstskatt som den anställde skall betala till Skatteverket i Sverige. Det är dock inte arbetsgivaren själv som betalar den till skatteverket utan det gör arbetsgivaren genom avdrag av A-skatten vid själva löneutbetalningen. Arbetsgivaren betalar sedan in den till Skatteverket. För en anställd beskrivs A-skatten oftast som "preliminär skatt" på lönebeskedet. Detta eftersom den slutgiltiga skatten räknas ut på deklarationen.

Gäller det även företag?

Även företag som antingen inte får, eller inte vill, ha F-skatt (se F-skatt) samt pensionärer betalar A-skatt. Det är även möjligt för juridiska personer att ha A-skatt. För de personer med inkomster där det inte finns någon som kan göra automatiska avdrag finns en debiterad A-skatt, som inbetalas av personen själv, en så kallad särskild A-skatt (SA-Skatt).

Exempel när SA-skatt är aktuell:

  • för delägare i handelsbolag eller kommanditbolag vilka betalar skatt och egenavgifter på bolagets överskott.
  • för näringsidkare som inte ansökt om, inte fått godkänd F-skatt eller fått den återkallad.
  • fysiker (privatpersoner) som ska betala skatt för sådant som inte täcks av det skatteavdrag som arbetsgivaren gör på inkomsten.
  • Exempelvis fastighetsskatt, skatt på kapitalinkomst, pensionsutbetalning etc."
  • fysiker (privatpersoner) som är anställd av en utländsk arbetsgivare som inte har ett fast driftställe i Sverige.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN