Wiki-ordlista från NORIAN

Vad är ackumulerad preliminärskatt?

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Det är den totala årliga preliminärskatten ( ENG: accrued preliminary tax ) som dras från den anställdes lön och betalas in till Skatteverket. Varje månad är arbetsgivaren skyldig att dra preliminärskatt från den anställdes lön och ackumulerad preliminärskatt innebär all preliminärskatt som är dragen under innevarande kalenderår.


Tidigare har arbetsgivaren årligen rapporterat in en så kallad kontrolluppgift till Skatteverket innehållande den anställdes ackumulerade bruttolönen och ackumulerade preliminärskatt men från och med 1 januari 2019 rapporterar arbetsgivaren in bruttolön och preliminärskatt månatligen till Skatteverket. Denna rapportering sker med en AGI arbetsgivardeklaration på individnivå.


Preliminär skatt


Den skatt som arbetsgivaren månatligen drar av från den anställdes bruttolön,så kallad preliminär skatt, är baserad på vad den anställd tjänar. Eftersom en anställd kan ha sidoinkomster eller ränteavdrag kan det ibland vara läge att göra en jämkningsansökan hos Skatteverket så att skatteavdraget blir så korrekt som möjligt.


På den anställdes lönespecifikation framgår den anställdes ackumulerade preliminärskatt för innevarande år.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x