Wiki-ordlista från NORIAN

Affärshändelse

Jag guidar dig igenom svaret.

Ylva Björkhagen - Service Manager

Vad är en affärshändelse?

Det är en ekonomisk transaktion mellan två parter.

Affärshändelse är en ekonomisk transaktion med en motpart som går att registrera och den påverkar ett företags resultat och/eller situation. En affärshändelse kan till exempel vara en försäljning, en betalning eller upptagandet av ett lån.

Vad är inte en affärshändelse?

De aktiviteter i företaget som inte direkt påverkar företagets ekonomista ställning utgör inte en affärshändelse. Exempel på dessa är mottagande av en kundorder, anställa en ny medarbetare eller skriva ett kundavtal.

För att förtygliga skillnaden mellan affärshändelse och det som inte är en affärshändelse kommer här ett par exempel till:

Affärshändelse:

  • Inköp av inventarie
  • Utförande av kundfaktura
  • Utbetalning av stadeståndsbelopp

Inte en affärshändelse:

  • Avskrivning av inventarie
  • Nedskrivning av osäker kundfordran
  • Uppsättning av ett åtagande från en stämning

Vad skall bokas i bokföringen?

Alla affärshändelser skall bokföras och den måste dokumenteras med någon form av underlag såsom kvitto, faktura mm.

Bokföringslagens definition av en affärshändelse Bokföringslagen (1999:1078) 1 kap. 2 § ger följande definitioner av affärshändelse:

alla förändringar i storleken och sammansättningen av ett företags förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller annat”. Vad är det för skillnad mellan en affärshändelse och en transaktion?

Begreppet transaktion innebär själva handlingen där olika parter utbyter varor eller tjänster mot betalning, vilket innebär att en transaktion alltid är kopplad till pengar. En transaktionen kopplas till själva händelsen som påverkar ett konto, tex ett kassakonto, medan affärshändelsen är ett bredare begrepp som beskriver alla händelser som förändrar företagets ekonomiska ställning. Inom ekonomi är dessa begrepp förknippade med varandra och alla transaktioner är en affärshändelse. Det underlag som, i bokföringen, bevisar att en transaktion eller affärshändelse har skett heter verifikation.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen - Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x