Wiki-ordlista från NORIAN

Affärsplan

Vad är en affärsplan?

Jag guidar dig igenom svaret

Affärsplanen delar upp företagets affärsidé in i affärsmål och beskriver även planen för att uppnå dessa mål.

Vad är en affärsplans syfte?

Om du är i gång med att starta ett eget företag är det bra att först göra en affärsplan som beskriver hur din affärside skall genomföras, vision, hur marknaden ser ut, strategi för marknadsfrågor samt budget och kalkyler. Vanligtvis begär finansiärer att få se företagets affärsplan när företagets ägare ansöker om kapital och en välskriven affärsplan ökar väsentligt möjligheterna att få tillgång till kapital. Banker är intresserade av att se företagets förmåga att skapa intäkter och återbetala lånet, medan investerare har affärsidéns framtidspotential i fokus.

Vem är målgruppen?

En affärsplan kan vara riktad mot både för en intern eller extern målgrupp.

För externa parter som investerare, partners eller kunder är fokuserar affärsplanen mest på aktiviteter som är viktiga för att uppnå lönsamhetsmålen. För myndigheter och offentliga organisationer kan affärsplanen istället vara ett sätt att tillse att sökande företag använder bidragsmedel eller offentliga investeringar i enlighet med intentionerna.

För interna parter fokuserar affärplanen på de delmål som som skall ta dem till deras långsiktiga mål. Det kan handla om att utveckla och lansera en ny produkt på marknaden, införa ett IT-system, skaffa och använda finansiering, bygga en produktionsanläggning eller omstrukturera organisationen.

Stategi

När affärsplaner som identifierar interna mål inte sätter upp aktiviteter utan istället beskriver generella riktlinjer för hur de skall uppnås kallas det strategiplaner. Affärsplanens trovärdighet

Ett företags affärsplan visar oftast en tidslinje på upp till 1o år och den baseras på ett antal antaganden. Dessa antaganden handlar om vilka behov och preferenser kunderna har, hur marknaden fungerar, hur konkurrenssituationen ser ut samt företagets genomförandeförmåga företaget och teamet har. Eftersom det finns risker med att göra antaganden så kan en affärsplan tyvärr ge en felaktig bild av företagets affärspotential.

En affärsplan skall vara ett "levande" dokument som uppdateras och förändras allteftersom företages verksamhet växer och utvecklas.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x