Affärsplan
13 juni, 2018
Aktiebolag
13 juni, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Affärssystem?

Ylva Björkhagen

Vad är ett affärssystem?

Jag guidar dig igenom svaret

Ett affärssystem är ett system som vanligtvis har olika moduler. Dessa moduler skall hantera och sammanställa information, tillgodose ett företags behov av styrning samt administration i företaget.

Annan benämning:

En benämning av affärssystem är "standardiserat verksamhetsövergripande systemstöd" men det man vanligtvis stöter på är ERP, Enterprise Resource Planning.

Uppbyggnad

Ett affärssystem är uppbyggt i moduler såsom kundreskontra, leverantörsreskontra, inköp, tidsredovisning, redovisning etc och dessa kopplas samman i en gemensam databas. Det är komplext och till ett affärssystem kopplas vanligtvis även andra system såsom rapporterings- och analyssystem.

De flesta affärsssystem har förbättras mycket de senaste åren och har många smarta lösningar och integreringar, såsom integrering mot banker.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Vi arbetar med små och stora företag