Wiki-ordlista från NORIAN

Aktiebolag

Vad är ett aktiebolag?

Jag guidar dig igenom svaret

Ett aktiebolag är en juridisk bolagsform som kännetecknas av att ägarna saknar personligt ansvar för företagets förbindelser.
Andra bolagsformer är handelsbolag, kommanditbolag och enskild firma.

Hur startar man ett aktiebolag?

När ett aktiebolag registreras hos Bolagsverket blir det en juridisk person och får därmed ett organisationsnummer.

Aktiekapital

När du startar ett aktiebolag måste du ha minst 25 000 kronor i aktiekapital (lägsta belopp för publika aktiebolag är 500 000 SEK). Aktiekapitalet motsvaras av ett antal aktier som aktieägarna har som bevis för sitt ägarinnehav i bolaget. Aktiekapitalet kan bestå av kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten. Egendomen kallas apportegendom och ska värderas av revisor. En revisor är en person som har som uppgift att granska ett företags årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning av företaget.

Det personliga ansvaret för bolagets skulder är i princip begränsat till aktiekapitalet.

När mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat gäller särskilda regler där du riskerar att bli personligt ansvarig och att få likvidera bolaget. För att skydda aktiebolagets långivare bör det egna kapitalet (tillgångarna minus skulderna) vara minst lika stort som aktiekapitalet.

Styrandet av aktiebolaget

Aktiebolaget företräds av en styrelse och i vissa fall av en verkställande direktör (VD). Styrelsen kan bestå av en eller två ledamöter med minst en suppleant alternativt tre ledamöter med eller utan suppleanter. För företagets framgång är det viktigt för företaget att ha en styrelse bestående av erfarna personer med bred kunskap och affärskontakter.

Om bolaget ska ha en VD tillsätts denne av styrelsen.

I ett aktiebolag är delägarna inte personligt ansvarig för företagets skulder.

Vid bolagsstämman har aktieägarna möjlighet att påverka företagets framtid i och med att de kan tillsätta styrelse och revisor samt även besluta om riktlinjer för verksamheten.

De flesta aktiebolag är enmansbolag. Reglerna gällande styrning skiljer sig dock inte förutom att små aktiebolag själva kan välja att inte ha revisor.

 

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x