Wiki-ordlista från NORIAN

Aktiv näringsverksamhet

Aktiv näringsverksamhet – Vad är en aktiv näringsverksamhet?

Jag guidar dig igenom svaret

En näringsverksamhet anses vara aktiv om näringsidkaren har arbetat i verksamheten minst en tredjedel av en heltidsanställning

Skillnaden på aktiv och passiv näringsverksamhet

En näringsverksamhet kan bedrivas antingen aktivt eller passivt. Med en aktiv näringsverksamhet avses, enligt inkomstskattelagen (1999:1229), en näringsverksamhet i vilken den som är skattskyldig för verksamheten har arbetat i inte oväsentlig omfattning.

Som huvudregel anses en näringsverksamhet vara aktiv om näringsidkaren har arbetat i verksamheten minst en tredjedel av den tid som motsvarar en heltidsanställning, det vill säga minst 500–600 timmar under ett år. Dock kan kravet på antal timmar skilja sig beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs.

Näringsidkaren som arbetat mindre än 500–600 timmar i verksamheten under ett år anses vara passiv. Självständig näringsverksamhet som bedrivs i utlandet betraktas alltid som passiv näringsverksamhet. En verksamhet räknas även som passiv om näringsidkaren fyllt 65 år före årets ingång.

Egenavgifter

Skillnaden mellan aktiv och passiv näringsverksamhet har betydelse för om egenavgifter eller särskild löneskatt skall betalas på verksamhetens överskott. För inkomst av aktiv verksamhet ska egenavgifter normalt betalas, vilket innebär att inkomsten ger pensionsrätt och andra sociala förmåner.

Vid passiv verksamhet betalas inte egenavgifter utan särskild löneskatt. Särskild löneskatt medför inte en rätt till arbetsbaserade sociala förmåner såsom pensionsrätt utan är en ren skatt.

En verksamhet som bedrivs i utlandet anses i regel vara en passiv verksamhet. Enligt Skatteverket gäller detta dock inte verksamhet som bedrivs inom EU eller Norge, Island respektive Liechtenstein. I de fallen bedöms aktiv/passiv efter samma regler som används för verksamhet i Sverige.

Om man får sjukpenning beräknad på inkomst av näringsverksamhet och inte har någon annan inkomst under året betecknas inkomsten som aktiv. Sjukpenning som betalas ut av försäkringskassan får enbart grundas på inkomst av aktiv näringsverksamhet. Även Skatteverket har (i skrivelse med diarienr: 131 141234-06/111) kommit fram att inkomst av sjukpenning därför alltid ska redovisas som aktiv näringsinkomst, vilket i de allra flesta fall är en fördel.

Om man under inkomståret enbart haft inkomst av sjukpenning ses denna som en passiv näringsinkomst kan det bli högre skatt än om verksamheten är aktiv, eftersom grundavdrag inte får göras av den som har enbart passiv näringsinkomst.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x