Aktiv näringsverksamhet
13 June, 2018
Amortering
13 June, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Allmän Pension.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Allmän pension är den statliga pensionen som Pensionsmyndigheten ansvarar för.

Alla som arbetat eller bott i Sverige får allmän pension. Den grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Det gäller även inkomster som arbetslöshetsersättning, sjuk- eller aktivitetsersättning och föräldrapenning. Det finns också delar i den allmänna pensionen som inte är inkomstgrundade, som till exempel garantipensionen. Den allmänna pensionen betalas ut så länge man lever.

Varje år avsätts 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst det vill säga lön och andra skattepliktiga ersättningar upp till 7,5 inkomstbasbelopp till allmän pension. Den största delen, 16 procent, går till inkomstpensionen. Resterande mindre del, 2,5 procent, går till premiepensionen.

Om du bott i Sverige men varit utan inkomst eller haft en mycket låg inkomst kan du få Garantipension.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN