Wiki-ordlista från NORIAN

Amortering

Vad är amortering?

Jag guidar dig igenom svaret

Amortering är det belopp som du betalar av på ett lån vid varje betalningstillfälle. Den kan betalas tillsammans med räntan vare månad eller kvartal

Ett lån måste betalas tillbaka då det egentligen är pengar som tillhör någon annan. Genom att amortera pengar varje månad vid så kommer du på en förutbestämd tid ha betalat tillbaka de pengar som du en gång lånade. Vanligtvis sätter kreditgivarna en lägstanivå på hur snabbt du skall betala tillbaka lånet.

I låneavtalet är det vilken typ av modell som används för att räkna fram amorteringsbeloppet, dvs rak amortering eller annuitetslån.

Olika typer av amorteringar

Amorteringar kan ske på olika sätt beroende på vad som avtalats.

  • En rak amortering innebär att du betalar linjärt under löptiden, dvs du betalar en lika stor summa varje betalningstillfälle till dess lånet är återbetalt. Detta är den vanligaste amorteringsmodellen. Utgiften minskar därför över tiden, allt eftersom kapitalskulden, och därmed räntan, minskar.
  • En annuitet innebär att kreditgivaren räknar ut ett annuitetsbelopp för lånet. Det är en specifik summa som gäller både amortering och ränta och som är lika stor vid varje inbetalning. Eftersom räntedelen av detta belopp minskar över tiden, i takt med att skulden avbetalas, ökar amorteringsdelen.
  • En trappstegsplan används mest på långa krediter och innebär att amorteringarna ökar stegvis, inte kontinuerligt som på annuitetslån.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x