Wiki-ordlista från NORIAN

Anläggningstillgång

Vad är en anläggningstillgång?

Jag guidar dig igenom svaret

En anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i ett företags verksamhet.

Olika tillgångar i företaget

Ett företag har två sorters tillgångar, anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Enligt Årsredovisningslagen definieras anläggningstillgång på följande sätt, 4 kap. 1§.

"1 § Med anläggningstillgång förstås tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Med omsättningstillgång förstås annan tillgång."

Att tillgången skall vara avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten innebär att t.ex. en vara/produkt (tillgång) i ett företag kan vara en anläggningstillgång medan den i ett annat företag kan vara en omsättningstillgång.

Anläggningstillgång

Det finns tre olika typer av anläggningstillgångar:

  • Materiella, t.ex. maskiner, inventarier, verktyg och fastigheter
  • Finansiella, t.ex. aktier i dotterbolag
  • Immateriella, t.ex. goodwill, patent- och licensrättigheter

Omsättningstillgång

Omsättningstillgångar innebär tillgångar som inte är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Exempel på omsättningstillgång är varulager.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x