Täckningsgrad
9 March, 2020
Arvode
9 March, 2020

Wiki-ordlista från NORIAN

Anställning

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Vad är en anställning?


En anställning innebär att en part, vanligtvis en juridisk person, betalar den andre parten för utfört arbete.


Det skall även finnas ett anställningsavtal mellan den anställde och den juridisk personen.


Anställningsavtal


Hur ett anställningsavtal skall utformas regleras genom lagstiftning men även genom kollektivavtal.


Tillsvidareanställning


Fast anställning är en benämning som man fortfarande kan stöta på då och då, men i en anställningsavtal står vanligtvis anställningsformen, tillsvidareanställning, vilket innebär att anställningen löper på om inget annat anges. Det kan även stå att man har en provanställning i 6 månader som sen övergår i en tillsvidareanställning om inget annat meddelas senast 2 veckor innan provanställningen utgång.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN