Ackumulerad Inkomst
14 July, 2020
Avgångsersättning
14 July, 2020

Wiki-ordlista från NORIAN

Anställningen Upphör.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

En anställning kan upphöra av olika orsaker. En arbetsgivare kan avsluta en anställds anställdning på grund av arbetsbrist eller personliga skäl.

Andra skäl

Övriga skäl till att anställning upphör kan vara att den anställde går i pension, får hel sjukersättning eller att dennes tidsbegränsade anställning upphör.

Avsked

Vid grov misskötsamhet kan arbetsgivaren även avsluta anställningen med besked om avsked.

Provanställning

En anställning kan även avslutas under provanställningen som vanligtvis är 6 månader. Det innebär att provanställningen inte kommer att övergå i en tillsvidareanställning för den anställde.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN