Anläggningstillgång
13 June, 2018
Anställningsform
13 June, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Anställningsavtal.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Ett anställningsavtal är ett dokument som beskriver överenskommelsen som arbetsgivare och arbetstagare har kommit överens om. Anställningsavtalet skall skrivas under av bägge parter I ett anställnngsavtal skall anställningsform anges, vid en tidsbegränsad anställning så skall det även framgå hur lång anställningen beräknas vara.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN