Wiki-ordlista från NORIAN

Vad är anställningsform?

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Det finns två huvudtyper av anställningsavtal. En anställning kan antingen vara en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. Huvudregeln är att anställningsavtalet gäller tillsvidare. Detta brukar kallas för en fast anställning. Vid en tillsvidareanställning finns ingen bestämd slutpunkt angiven när anställningen ska upphöra. En sådan anställning kan upphöra på olika sätt, t.ex. genom uppsägning eller i samband med att arbetstagaren fyller 67 år.

En anställning kan också vara tidsbegränsad. Då gäller anställningsavtalet endast för viss tid, för visst arbete eller viss säsong. Det ska tydligt framgå av anställningsavtalet att anställningen ska upphöra vid en viss tidpunkt, efter att ett visst arbete är utfört eller när en viss säsong är slut. Är anställningen en provanställning så upphör den genom ett meddelande därom.

Det är viktigt att det tydligt framgår vid anställningen om det är en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. Tidsbegränsade anställningsformer kan vara: vikariat, allmän visstidsanställning, säsongsanställning och provanställning.

Dela gärna och sprid kunskapen!


Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x