Wiki-ordlista från NORIAN

Vad är anställningsperiod?

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Anställningsperiod ( ENG: employment period ) är den tid en anställd har varit anställd hos en arbetsgivare.


Icke sammanhängande


Det finns ingen gräns för hur långt bakåt i tiden arbetstagaren får tillgodoräkna sig anställningstid. Flera anställningsperioder får räknas samman. Anställningstiden behöver med andra ord inte vara sammanhängande. Har en arbetstagare tidigare varit anställd hos en arbetsgivare och sedan åter får anställning hos samma arbetsgivare skall de olika anställningsperioderna räknas samman. Det har ingen betydelse hur lång tid som har gått sedan den första anställningsperioden eller hur långt uppehållet har varit mellan anställningarna.


Tidsbegränsad anställningsform


Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) kan en anställning tidsbegränsas genom att avtala om allmän visstidsanställning. Denna anställningsform får i princip användas helt fritt av arbetsgivaren. Något skäl till varför anställningen tidsbegränsats behöver alltså inte anges.


Allmän visstid kan användas exempelvis vid arbetstoppar eller vid anställning för särskilda projekt. Är det däremot fråga om att ersätta en person under frånvaro skall istället anställningsformen vikariat användas. Allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning i två fall:


1. Högst två år under fem år


Avtal om allmän visstidsanställning kan träffas för högst två år under en femårsperiod. Därefter övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning, d v s anställningen blir då "fast" och de då aktuella lön- och anställningsvillkoren gäller tillsvidare.


Enligt LAS är det är endast anställningstid med allmän visstidsanställning som räknas in i de två åren och inga andra anställningsformer.  Exempel: Karim har varit säsongsanställd i sammanlagt 15 månader. Han har även varit anställd som vikarie i 12 månader. Trots att Karim har varit anställd i mer än två år under den senaste femårsperioden kan arbetsgivaren erbjuda en allmän visstidsanställning utan att den övergår i en tillsvidareanställning.


2. Högst två år under obegränsad tid


En kompletterande regel, som infördes 2016, innebär att allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning i ytterligare en situation. Regeln gäller för anställda med allmän visstidsanställning som har haft flera olika tidsbegränsade anställningar. Dessa anställningar skall ha följt varandra utan uppehåll eller med högst sex månaders mellanrum.  I denna situation gäller inte någon tidsram på fem år, utan avser en obegränsad tid bakåt under kedjan av anställningar. De anställningsformer som räknas in i kedjan är; allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning, alltså inte provanställning. Det är dock endast den sammanlagda tiden i en allmän visstidsanställning som är avgörande för om anställningen övergår i en tillsvidareanställning.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x