Wiki-ordlista från NORIAN

Vad är anställningstid?

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Anställningstid är den tid man varit anställd hos sin arbetsgivare.

Enligt LAS gäller följande regler men det kan även finnas avvikande regler i olika kollektivavtal:

  • Anställningstiden behöver inte vara sammanhängande
  • Anställningens omfattning saknar betydelse, heltid/deltid räknas lika
  • Anställningens art spelar ingen roll, en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning är likvärdiga.
  • Om den anställde har varit frånvarande i form av sjukfrånvaro, föräldraledighet, tjänstledighet eller studieledighet så ska även den tiden räknas.
  • Vad man har för titel eller befattning spelar ingen roll.
  • Har man flyttat sin anställning inom olika kollektivavtal så har inte det någon betydelse.
  • Har man varit anställd på olika arbetsplatser inom en koncern så ska hela tiden räknas som man varit anställd inom koncernen.
  • I samband med verksamhetsövergång, ett bolag köper ett annat bolag, så ska anställningstiden räknas från den tidigare arbetsgivaren, man behåller sin anställningstid från den första arbetsgivaren.

Dela gärna och sprid kunskapen!


Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x