Anställningstid
13 June, 2018
Arbetsbeskrivning
13 June, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Vad är Anställningsvillkor?

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Arbetsgivaren skall skriftligen informera arbetstagaren om de villkor som gäller för anställningen.

Denna information skall lämnas senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta hos arbetsgivaren. Är anställningstiden kortare än tre veckor gäller inte denna informationsskyldighet. Anställningstiden räknas från tillträdesdagen.

Kravet på skriftlig form är uppfyllt om arbetsgivaren lämnar informationen i ett skriftligt anställningsavtal, ett anställningsbevis, en anställningsbekräftelse eller annan liknande skriftlig handling.

Dela gärna och sprid kunskapen!


Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN