Wiki-ordlista från NORIAN

Arbetsgivaravgift

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Arbetsgivaravgift är en skatt som arbetsgivaren redovisar samt betalar för sina anställda till Skattverket (SKV).


Sociala avgifter


Sociala avgifter är ett samlingsnamn för lagstiftade arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Egenavgifter är de sociala avgifter som en egenföretagre själv betalar när han/hon bedriver verksamhet i form av enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag.


Sociala avgifter är kopplade till någon form av anställning eller arbetsinkomst och som används för att finansiera det svenska socialförsäkringssystemet. Den myndighet som administrerar arbetsgviareavgifter och egenavgifter i Sverige är SKV.

Redovisning av arbetsgivaravgifter

Arbetsavgifterna beräknas på de anställdas bruttolön, inklusive skattepliktiga förmåner och är en kostnad för företaget.

De redovisas i en arbetsgivardeklaration och betalas till SKV. I deklarationen rapporteras de beräknade beloppen, dvs hur mycket lön och skattepliktiga förmåner som företaget har betalat ut samt hur mycket företaget ska betala in till SKV.


Om den anställes bruttolön uppgår till mindre än 1000 SEK under inkomståret skall arbetsgivaren inte betala arbetsavgifter.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x