Wiki-ordlista från NORIAN

Arbetsgivaravgift

Vad är arbetsgivaravgift?

Jag guidar dig igenom svaret

Arbetsgivaravgift är en skatt som arbetsgivaren redovisar samt betalar för sina anställda till Skattverket (SKV).

Sociala avgifter

Sociala avgifter är ett samlingsnamn för lagstiftade arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Egenavgifter är de sociala avgifter som en egenföretagre själv betalar när han/hon bedriver verksamhet i form av enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag.

Sociala avgifter är kopplade till någon form av anställning eller arbetsinkomst och som används för att finansiera det svenska socialförsäkringssystemet. Den myndighet som administrerar arbetsgviareavgifter och egenavgifter i Sverige är SKV.

Redovisning av arbetsgivaravgifter

Arbetsavgifterna beräknas på de anställdas bruttolön, inklusive skattepliktiga förmåner och är en kostnad för företaget. De redovisas i en arbetsgivardeklaration och betalas till SKV. I deklarationen rapporteras de beräknade beloppen, dvs hur mycket lön och skattepliktiga förmåner som företaget har betalat ut samt hur mycket företaget ska betala in till SKV. Om den anställes bruttolön inklusive uppgår till mindre än 1000 SEK under inkomståret skall arbetsgivaren inte betala arbetsavgifter.

För företag som har en omsättning per år som är högre än 40 miljoner kronor lämnas arbetsgivardeklarationen senast den 26:e varje månad, men arbetsgivaravgifter ska ändå inbetalas till skattekontot den 12:e månaden efter löneutbetalning skett.

Har alla länder lagstadgade arbetgivaravgifter?

De flesta länder har någon form av arbetsgivaravgift. Storleken på arbetsgivaravgiften varierar dock mycket mellan länder, eftersom olika länder valt att fördela sitt totala skatteuttag olika mellan arbetsgivaravgifter och inkomstskatter.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x