Wiki-ordlista från NORIAN

Arbetsgivare.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Arbetsgivare är den som erbjuder arbete. En arbetsgivare kan exempelvis vare en organisation, institution, statlig enhet, byrå, företag, ideell förening eller butik som sysselsätter en person som kallas anställd. En arbetsgivare kan vara en fysisk person, dvs. en människa, eller en juridisk person, exempelvis ett aktiebolag eller en förening. I det anställningsavtal som arbetsgivaren upprättar med en anställd skall det framgå att den anställde kommer att få lön för ett bestämd arbete som skall utföras för arbetsgivaren.

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön

Arbetsgivaren är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen skall inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna.

Bemanningsföretag

Vid uthyrning av personal ser situationen lite annorlunda ut. Den anställde är i detta fall anställd hos ett företag, vanligtvis ett bemanningsföretag, men är uthyrd till ett kundföretag och utför därmed arbete åt detta företag. Det är bemanningsföretaget som är arbetsgivare men kundföretaget (beställarföretaget) har en stor del av arbetsledningsrätten över den anställde eftersom arbetet utförs hos det företaget.

I arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen kan man läsa mer om de bestämmelser om fördelning av ansvar som gäller för uthyrning av personal.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x