Wiki-ordlista från NORIAN

Arbetsgivarintyg.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Arbetsgivarintyg är ett intyg till den anställde från arbetsgivaren som visar den anställdes tjänstgöringstid (arbetade timmar/månad, frånvaro, övertid etc. under en 12-månadersperiod.)

Har den anställde haft frånvaro från arbetet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller annan tjänstledighet, skall perioden för arbetsgivarintyget utökas så att minst 12 månaders arbete redovisas.

Om den anställde har arbetat heltid skall detta omvandlas till timmar enligt uppgift i anställningsavtalet.

Lagen

Enligt lag om arbetslöshetsförsäkringen (1997:238) har den anställde vid avslut av anställning rätt att få ett arbetsgivarintyg från arbetsgivaren för att kunna kräva ersättning från arbetslöshetskassan.

Arbetsgivaren bör utfärda ett arbetsgivarintyg utan oskäligt uppehöll från det att den anställde inkommit med begäran om intyg.

Blankett

Ett arbetsgivarintyg skrivs på en särskilt blankett som kan hämtas på Arbetsförmedlingens hemsida, www.arbetsformedlingen.se.

Idag har även många lönesystem blankettmallen i sina system vilket gör det enkelt för arbetsgivaren att skapa och skriva ut arbetsgivarintyg.

Olika tjänster

När den anställde har haft olika tjänster med olika sysselsättningsgrad skall ett arbetsgivarintyg skrivas för varje tjänst och sysselsättningsgrad.

Ersättning som skall anges

I intyget skall det även anges vad den anställde hade i lön när anställningen upphörde. Rörliga tillägg som den anställde haft skall ingå i dessa, t.ex. ersättning för obekväm arbetstid, skifttillägg, drickspengar och annat som inte redovisas som fast lön. Om den anställda fått sjuklön utbetald skall antalet timmar och belopp redovisas. Detta gäller även naturaförmåner som utgått till den anställde såsom kostförmån.

Skall inte tas med på arbetsgivarintyget

Semesterersättning som betalas ut vid anställningens slut, ingår inte i arbetad tid.

Attest

Arbetsgivarintyget skall attesteras av arbetsgivaren eller dennes representant, t.ex. löneadministratören.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x