Wiki-ordlista från NORIAN

Arbetsskada.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

En arbetsskada är en sjukdom eller skada som du drabbats av på ditt arbete. Både fysiska och psykiska besvär som du fått av ditt arbete genom olycksfall eller skadlig exponering kan klassas som arbetsskada.

Som olycksfall räknas både arbetsplatsolyckor och olyckor vid färd till och från arbetet

Arbetsskador delas in i fyra olika typer:

Arbetssjukdom: Alla faktorer i arbetsmiljön som påverkar hälsan ogynnsamt, både fysiskt och psykiskt, och medför skador kallas arbetssjukdomar. Dock måste övervägande skäl tala för att det finns ett samband mellan arbetets skadliga inverkan och den skadades sjukdom/skada.

Färdolycksfall: Olycksfall på den vanliga direkta vägen till och från arbetet räknas normalt som färdolycksfall, om inte trafikskadelagen är tillämplig. En avvikelse från den normala färdvägen kan få till följd att den skada som då eventuellt inträffar inte ersätts.

Olycksfall i arbetet: För att olycksfallet ska räknas som arbetsskada ska det i huvudsak ske på arbetsplatsen när du utför ditt arbete. Normalt omfattas också olycksfall under rast, paus, tjänsteresor och vid utbildning som beordrats av arbetsgivaren. Som olycksfall betraktas också överfall, hot och våld.

Smitta: Om du blir smittad i arbetet. En del smittsamma sjukdomar räknas som arbetsskador. Dit hör till exempel gulsot och den så kallade sjukhussjukan.

Dela gärna och sprid kunskapen!


Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x