Wiki-ordlista från NORIAN

Arbetsställe

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Ett aktivt företag har alltid minst ett arbetsställe. Om företaget bedriver verksamhet på olika adresser har således flera arbetsställen.


Stationeringsort och arbetsställe bör anges i anställningsavtalet för att klargöra var arbetstagaren har sin arbetsplats, det vill säga var man normalt är skyldig att utföra arbete. Arbetsstället har också betydelse för tillämpningen av turordningsreglerna i en eventuell driftsinskränkningssituation/vid uppsägningar.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 


NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

 


NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2021 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

© 2021 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x