Årsredovisningslagen
10 January, 2019
Arbetstagarorganisation
11 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Arbetsställe

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Ett aktivt företag har alltid minst ett arbetsställe. Om företaget bedriver verksamhet på olika adresser har således flera arbetsställen.


Stationeringsort och arbetsställe bör anges i anställningsavtalet för att klargöra var arbetstagaren har sin arbetsplats, det vill säga var man normalt är skyldig att utföra arbete. Arbetsstället har också betydelse för tillämpningen av turordningsreglerna i en eventuell driftsinskränkningssituation/vid uppsägningar.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN