Arbetsställe
11 January, 2019
Arbetsgivaravgift
11 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Arbetstagarorganisation

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Arbetstagarorganisation är en part på arbetsmarknaden som företräder arbetstagare.


En arbetstagarorganisation är normalt en ideell förening och har stadgar och en styrelse. En sådan organisation är ett självständigt rättssubjekt (juridisk person), dvs. organisationen kan ha rättigheter och skyldigheter i rättslig mening. Detta betyder bl.a. att organisationen kan ingå bindande avtal, exempelvis kollektivavtal, med en motpart på arbetsgivarsidan.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN