Wiki-ordlista från NORIAN

Arbetstagarorganisation

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Arbetstagarorganisation är en part på arbetsmarknaden som företräder arbetstagare.


En arbetstagarorganisation är normalt en ideell förening och har stadgar och en styrelse. En sådan organisation är ett självständigt rättssubjekt (juridisk person), dvs. organisationen kan ha rättigheter och skyldigheter i rättslig mening. Detta betyder bl.a. att organisationen kan ingå bindande avtal, exempelvis kollektivavtal, med en motpart på arbetsgivarsidan.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x