Wiki-ordlista från NORIAN

Arbetstid.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Det är tiden som den anställde skall arbeta och den anställdes arbetstid skall framgå i anställningsavtalet.

Arbetstidslagen

Arbetstidslagen innehåller regler om hur mycket en anställd får arbeta, men saknar regler om att den anstäldle skall få betalt för att arbeta utanför ordinarie arbetstid. Kollektivavtal på arbetsplatsen kan också innehålla regler för den anställdes arbetstid samt även regler om ersättningar.

Arbetstidslagen reglerar framför allt arbetstidens längd, det vill säga ordinarie arbetstid och övertid, samt viloperioder - uppehåll i arbetstiden, så som rast, paus, dygns- och veckovila.

I arbetstidslagen finns det till exempel regler som säger hur lång dygnsvila den anställde skall ha och hur mycket övertid den anställde får arbeta. Ordinarie arbetstid är högst 40 timmar per vecka.

En anställd har rätt till ett schema minst två veckor i förväg och arbetsgivaren måste föra anteckningar om jourtid, övertid och mertid . Den sammanlagda arbetstiden (ordinarie arbetstid och övertid) får vara högst 48 timmar per vecka i genomsnitt under fyra månader.

Alla anställda skall ha minst elva timmars nattvila (sammanhängande ledighet) varje dygn och minst 36 timmars sammanhängande veckovila utan beredskapstid varje vecka. Arbetstidslagen ger också rätt till raster och pauser. En anställd får arbeta högst fem timmar i följd utan rast.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x