Anställning
9 March, 2020
Fast anställning
9 March, 2020

Wiki-ordlista från NORIAN

Arvode

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Vad är arvode?


Arvode är en form av erhållen ersättning för utfört arbete, tjänst eller uppdrag.


Tidsbegränsad


Arvode avser oftast en återkommande men tidsbegränsad uppgift.


Skattepliktig


Ersättningen i form av styrelsearvode är en skattepliktig bruttolön och är därmed underlag för beräkning av preliminärskatt. Eftersom ett styrelseuppdrag ofta är ett uppdrag utanför ordinarie arbete skall skatten i dessa fall beräknas enligt regler om sidoinkomst. D.v.s.minst 30% preliminärskatt, eller enligt överenskommelse, dock inte lägre än skatteprocenten.


Föreningar


Vissa föreningar väljer att betala ut arvode till sina ledare eller förtroendevalda. Om föreningen bestämmer sig för att ge ekonomisk ersättning till någon av sina utövare, ledare eller förtroendevalda så måste föreningen förhålla sig till de regler som finns gällande skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN