Vård av närstående
11 January, 2019
Övertid
11 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Återinsjuknanderegel

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

"I sjuklönelagen finns en återinsjuknanderegel som innebär att om en anställd har börjat arbeta igen efter sin sjukskrivning och insjuknar på nytt inom fem kalenderdagar, räknas den nya sjukperioden som en fortsättning på den tidigare. Den anställda får alltså ingen karensdag."


Sjuk mer än 14 dagar

" Från och med den femtonde sjukdagen kan en anställd få sjukpenning från Försäkringskassan. Som arbetsgivare är du skyldig att anmäla till Försäkringskassan om den anställda fortfarande är sjuk efter sjuklöneperiodens slut."

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN