Värdering av valutakonto
3 January, 2019
FA-skatt
4 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Återtagandeförbehåll

Vad är Återtagandeförbehåll?

Jag guidar dig igenom svaret

Återtagandeförbehåll (även kallat ägarförbehåll och återtaganderätt) innebär att en säljare (borgenären) har rätt att under vissa förutsättningar kunna ta tillbaka en vara om köparen (gäldenären) inte fullgjort betalningen av varan i tid. Ett återtagandeförbehåll gäller endast om det står utskrivet i köpeavtalet. Ett köpeavtal är viktigt att upprätta då det ger trygghet både till säljaren. Undantag för återtagandeförbehållet gäller om köparen har möjlighet att sälja vidare, bearbeta, konsumera eller sammanfoga varan.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN