Revisor
2 January, 2019
Attesthierarki
3 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Attest

Vad är attest?

Jag guidar dig igenom svaret

Attest innebär att skriftligen godkänna att något är riktigt (genom underskrift). I ett företag fastställs företagets attestregler. Detta sker i form av en atteststege där enskilda medarbetare ingår i en hierarki, attesthierarki. Denna hierarki utgår ofta från företagets organisation samt beslutsordning men beloppen för attest kan även styras till en dimension såsom konto, kostnadställe etc.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN