Attest
3 January, 2019
Elektronisk faktura
3 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Attesthierarki

Vad är Attesthierarki?

Jag guidar dig igenom svaret

I ett företag fastställs företagets attestregler. Dessa attestregler utgår oftast ifrån företagets organisation samt beslutsordning. Detta sker i form av en attestordning/attesthierarki där enskilda medarbetare ingår.


Attesthierarki kan byggas upp genom olika strukturer och nivåer.


Vanligast är att attesthierarkin byggs upp på olika beloppsnivåer. Dessa beloppsnivåer kan även styras till olika dimensioner såsom konto, kostnadsställe m.m.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN