Arbetstidsschema
24 October, 2018
Arbetsgivardeklaration
24 October, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Auktoriserad lönekonsult.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

En auktoriserad lönekonsult (eng. certified payroll consultant) är en lönespecialist som genom en certifiering har en kvalitetsstämpel på sin yrkeskompetens.


För att kunna bli en auktoriserad lönekonsult skall man ha genomgått en relevant utbildning eller ha inhämtat motsvarande kompetens på annat sätt. Ett annat sätt innebär många års yrkeserfarenhet samt genomgångna kurser inom löneområdet.


Den som har arbetat sex år inom yrket och kan styrka kontinuerlig fortbildning kan ansöka om en auktorisation.


Speciella kompetenser inom löneområdet för auktorisation som lönekonsult är:


  • Löneberedningsrutiner och det löpande lönearbetet i något av marknadens vanliga lönesystem
  • Anställningsformer och kollektivavtal
  • Löneformer och lönedelar i lag och avtal
  • Personalskatter och grund för beräkning av sociala avgifter
  • Reseräkningar och traktamenten
  • Grundläggande förmånsrätt
  • Grundläggande ekonomikompetens med koppling till löneområdet
  • Grundläggande förståelse för tolkning av kollektivavtal

Med en auktoriserad lönekonsult säkerställer arbetsgivaren att den som hanterar företagets löner har rätt kompetens för att utföra uppdraget!


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN