Wiki-ordlista från NORIAN

Avsked

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Avsked (ENG. dismissal) menas att den anställde lämnar sin anställning omgående och har inte rätt till någon uppsägningstid eller lön.

Varför avskeda en anställd?

För att arbetsgivaren skall kunna avskeda en anställd krävs att den anställde har grovt misskött sin anställning och/eller arbete. Arbetsgivaren kan även avskeda en anställd om denne har utfört någon form av brottslig verksamhet riktad mot arbetsgivaren.

Ett avsked skall vara skriftligt samt överlämnas personligt till den anställde. Det skall även framgå orsaken till avskedandet.

Ett avsked får inte avse händelser som arbetsgivaren har vetat om i mer än två månader.

Det är av största vikt att arbetsgivaren tydligt dokumenterar händelseförloppet inför avskedsbeslut av anställd samt att det finns en saklig grund för avskedandet.

Om den anställde inte godkänner beslut av avsked och tar det vidare till Arbetsdomstolen kan det bli kostsamt för arbetsgivaren om saklig grund saknas.

Det är viktigt att inte förväxla avsked med en uppsägning av anställning. Uppsägning av anställning kan bero på övertalighet, nedläggning av verksamhet etc.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x