Avskrivning
13 June, 2018
Balanskonto
13 June, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Balansdag.

Vad är balansdag?

Jag guidar dig igenom svaret

Balansdagen är räkenskapsårets sista dag. Balansdagen kallas även bokslutsdag.

Företaget måste redovisa ekonomiskt resultat samt den ekonomiska ställningen som råder vid balansdagen.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN