Avskrivning
13 juni, 2018
Balanskonto
13 juni, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Balansdag.

Ylva Björkhagen

Vad är balansdag?

Jag guidar dig igenom svaret

Balansdagen är räkenskapsårets sista dag. Balansdagen kallas även bokslutsdag.

Företaget måste redovisa ekonomiskt resultat samt den ekonomiska ställningen som råder vid balansdagen.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Vi arbetar med små och stora företag