Wiki-ordlista från NORIAN

Balanskonto.

Vad är Balanskonto?

Jag guidar dig igenom svaret

Balanskonto är ett konto som visar företagets tillgångar, skulder eller eget kapital i bokföringen.


Balansräkning


Alla konton delas upp i balanskonton respektive resultatkonton. Alla balanskonton ingår i en balansräkning och en balansräkning visar företagets tillgångar, skulder och eget kapital vid en specifik tidpunkt. I BAS-kontoplanen börjar alla balanskonton med siffrorna 1 och 2. De balanskonton som börjar med siffran 1 är tillgångar medan konton som börjar med siffran 2 utgörs av eget kapital och skulder. I balansräkningen kan det finns en ingående balans (IB) på vissa konton vid räkenskapsårets början och en utgående balans (UB) vid räkenskapsårets slut.


Bokföring på balanskonton


Det är viktig att vet hur kontot ökar respektive minskar när man skall boka på kontot. Tillgångskonton (kontoklass 1) ökar på debetsidan och minskar på kreditsidan. Skuldkontot (kontoklass 2) ökar istället på kreditsidan och minskar på debetsidan. Företagets tillgångar måste alltid vara lika stor som summan av företagets egna kapital samt skulder , dvs vara i balans.


Avstämning


Alla balanskonton bör stämmas av varje månad och därmed säkerställa att bokföringen är korrekt. Ett exempel på avstämning är att saldot på ett bankkonto skall stämma överens med det saldo som finns i bokföringen.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x