Wiki-ordlista från NORIAN

Balansomslutning.

Vad är balansomslutning?

Jag guidar dig igenom svaret

Balansomslutning är summan av alla tillgångar i balansräkningen eller summan av alla skulder och eget kapital i balansräkning.


Balansräkning


Grundprincipen inom bokföring är att summan av tillgångarna ska vara lika stor som summan av det egna kapitalet och skulderna. De två sidorna i balansräkningen skall vara i balans, därav namnet balansomslutning. Därmed spelar det ingen roll om du summerar tillgångarna eller skulderna (inklusive eget kapital) eftersom de skall balansera varandra. Sidorna kallas ibland även för aktivsidan (tillgångar) respektive passivsidan (eget kapital och skulder) och ibland förkortas benämningen balansomslutning till omslutning.En balansomslutning ger en överblick över tillgångar och skulder och vad de uppgår till. Det är därmed ingen värdering av en verksamhet utan endast summeringar av tillgångar och skulder vid en viss tidpunkt och säger därför inte allt om hur ett företags ekonomiska ställning ser ut.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x