Wiki-ordlista från NORIAN

Basbelopp/Prisbasbelopp/Inkomstbasbelopp.

Vad är Basbelopp/Prisbasbelopp/Inkomstbasbelopp?

Jag guidar dig igenom svaret

Basbelopp är ett index som används för att räkna fram ett antal olika belopp i samhället, till exempel pension och statliga lönegarantier. Basbeloppen justeras för inflationen för att spegla samhällets prisutveckling. Det finns tre olika typer av basbelopp vilka är.


Prisbasbelopp:


Visar prisutvecklingen i samhället och sätts av regeringen varje år. Prisbasbeloppet används vid bland annat beräkning av exempelvis; Bilförmånsvärdet, skattefritt traktamente, deklarationspliktsgräns, inkomsttak för sjukpenning och föräldrapenning, skattefri tävlingvinst vid idrottstävling.


Prisbasbeloppet beräknas genom att multiplicera xxx med ett jämförelsetal. Jämförelsetalet är skillnaden mellan det allmänna prisläget i juni under förgående år med prisläget året innan. Prisbasbeloppet avrundas sedan till hundratal kronor. Inkomstbasbeloppet används för att räkna fram pensionsavgifter.


Prisbasbelopp 2018 = 45 500 kr"


Förhöjt prisbasbelopp


Används bland annat vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspension.


Förhöjt prisbasbelopp 2018 = 46 500 kr"


Inkomstbasbelopp:


Används vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst samt allmän pensionsavgift. Påverkar även beskattningen av utdelning och kapitalvinst i fåmansaktiebolag. Detta basbelopp bygger på inkomstindex som visar inkomstutvecklingen per individ i åldrarna 16-64 år.


Inkomstbasbelopp 2018 = 62 500 kr "


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 


NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

 


NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2021 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

© 2021 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x