Wiki-ordlista från NORIAN

Basbelopp/Prisbasbelopp/Inkomstbasbelopp.

Vad är Basbelopp/Prisbasbelopp/Inkomstbasbelopp?

Jag guidar dig igenom svaret

Basbelopp är ett index som används för att räkna fram ett antal olika belopp i samhället, till exempel pension och statliga lönegarantier.
Basbeloppen justeras för inflationen för att spegla samhällets prisutveckling.
Det finns tre olika typer av basbelopp vilka är.

Prisbasbelopp:

Visar prisutvecklingen i samhället och sätts av regeringen varje år.
Prisbasbeloppet används vid bland annat beräkning av exempelvis;
Bilförmånsvärdet, skattefritt traktamente, deklarationspliktsgräns, inkomsttak för sjukpenning och föräldrapenning, skattefri tävlingvinst vid idrottstävling.

Prisbasbeloppet beräknas genom att multiplicera xxx med ett jämförelsetal. Jämförelsetalet är skillnaden mellan det allmänna prisläget i juni under förgående år med prisläget året innan. Prisbasbeloppet avrundas sedan till hundratal kronor. Inkomstbasbeloppet används för att räkna fram pensionsavgifter.

Aktuellt prisbasbelopp finner man under https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/prisbasbelopp/prisbasbelopp/.

Förhöjt prisbasbelopp

Används bland annat vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspension.

Inkomstbasbelopp:

Används vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst samt allmän pensionsavgift. Påverkar även beskattningen av utdelning och kapitalvinst i fåmansaktiebolag.
Detta basbelopp bygger på inkomstindex som visar inkomstutvecklingen per individ i åldrarna 16-64 år.

Aktuellt inkomstbasbelopp finner man under https://www.regeringen.se/.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x