Wiki-ordlista från NORIAN

Basbelopp/Prisbasbelopp/Inkomstbasbelopp.

Vad är Basbelopp/Prisbasbelopp/Inkomstbasbelopp?

Jag guidar dig igenom svaret

Basbelopp är ett index som används för att räkna fram ett antal olika belopp i samhället, till exempel pension och statliga lönegarantier. Basbeloppen justeras för inflationen för att spegla samhällets prisutveckling. Det finns tre olika typer av basbelopp vilka är.


Prisbasbelopp:


Visar prisutvecklingen i samhället och sätts av regeringen varje år. Prisbasbeloppet används vid bland annat beräkning av exempelvis; Bilförmånsvärdet, skattefritt traktamente, deklarationspliktsgräns, inkomsttak för sjukpenning och föräldrapenning, skattefri tävlingvinst vid idrottstävling.


Prisbasbeloppet beräknas genom att multiplicera xxx med ett jämförelsetal. Jämförelsetalet är skillnaden mellan det allmänna prisläget i juni under förgående år med prisläget året innan. Prisbasbeloppet avrundas sedan till hundratal kronor. Inkomstbasbeloppet används för att räkna fram pensionsavgifter.


Prisbasbelopp 2018 = 45 500 kr"


Förhöjt prisbasbelopp


Används bland annat vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspension.


Förhöjt prisbasbelopp 2018 = 46 500 kr"


Inkomstbasbelopp:


Används vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst samt allmän pensionsavgift. Påverkar även beskattningen av utdelning och kapitalvinst i fåmansaktiebolag. Detta basbelopp bygger på inkomstindex som visar inkomstutvecklingen per individ i åldrarna 16-64 år.


Inkomstbasbelopp 2018 = 62 500 kr "


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x