Basbelopp/Prisbasbelopp/Inkomstbasbelopp
14 June, 2018
Betalningsförmåga
14 June, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Befarad kundförlust.

Vad är befarad kundförlust?

Jag guidar dig igenom svaret

En befarad kundförlust reserveras i bokföringen när en kundfaktura inte har betalats då förfallodatum infallit.


Vad är A-skatt?


Om företaget bedömmer att betalning inte kommer att tas emot på grund av till exempel konkurs, ses fordan istället som en konstaterad kundförlust och ska bokas bort.


Bokning av befarad kundförlust


Bokning av nedskriving av kundfordran och beloppet redovisas exklusive moms. Normalt görs reservering av befarad kundförlust månadsvis i bokslut. Ofta vänds reserveringen i sin helhet kommande månad, alternativt vänds aktuell faktura när betalning sker eller fakturan kostateras som en kundförlust. Hur reserveringen skall hanteras finns dokumenterat i företagets kreditpolicy.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN