Wiki-ordlista från NORIAN

Betalningsförmåga.

Vad är betalningsförmåga?

Jag guidar dig igenom svaret

Betalningsförmåga är en företags möjlighet att betala en skuld inom en förutbestämd tidsperiod. Ett företags betalningsförmåga indikerar hur stabilt företaget är, samt ger en uppfattning om hur det klarar av diverse oväntade händelser som kan uppkomma. En god betalningsförmåga innebär att företaget framöver kommer att ha möjlighet att betala sina skulder inom avtalad tid.


Vad är skillnaden mellan kortsiktig och långsiktig betalningsförmåga?


Soliditet – företagets långsiktiga betalningsförmåga När ett lån skall återbetalas under en längre tid är det viktigt för kreditgivare att se på företagets långsiktiga betalningsförmåga och göra en bedömning efter det.


Begreppet soliditet visar hur mycket av företagets tillgångar som finansierats med eget kapital. Ju högre soliditet desto högre finansieras företaget av eget kapital

  • En soliditet på 100 % innebär att företaget finanserierar med eget kapital vilket medför en låg finansiell risk
  • En soliditet på 0 % innebär att företaget inte kan finanserier med eget kapital då det inte finns något eget kapital vilket medför en hög finansiell risk.


Att räkna fram Soliditet:


Soliditet = Eget kapital ÷ Totala tillångar (Balansomslutning)


Likviditet – företagets kortsiktiga betalningsförmåga


Kortsiktig betalningsförmåga visar hur likvidt företaget är, dvs hur mycket företaget kan betala på en skuld med de tillgängliga tillgångarna vid en viss tidpunkt.


Likviditet är de medel som ett företag har direkt tillgängliga såsom kontakter och kontotillgångar.


Det nyckeltal som används för att indikera ett företags betalningsförmåga på kort sikt kallas kassalikviditet.


En kassalikviditet som är större än 100 % innebär att betalningsförmågan är större än utbetalningarna och de kortfristiga skulderna kan betalas omgående. En kassalikviditet som är mindre än 100 % innebär att de kortsiktiga utbetalningarna är större än betalningsförmågan och företaget kan behöva ta lån.


Att räkna fram kassalikviditet:


Kassalikviditet = Omsättningstillgångar exkl. varulager och pågående arbeten ÷ Kortfristiga skulder


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x