Wiki-ordlista från NORIAN

Betalningsvillkor.

Vad är betalningsvillkor?

Jag guidar dig igenom svaret

Betalningsvillkor är ett avtalsvillkor som anger när betalning skall ske. Vid fakturering avser betalningsvillkor de antal dagar som är mellan fakturans fakturadatum och förfallodag.


Om det på fakturan står att betalningsvillkor är 30 dagar så innebär det att fakturan skall betalas 30 dagar efter fakturans datum. Andra vanliga betalningsvillkor är 14, 15, 20 och 60 dagar. Det finns även företag som erbjuder betalningsvillkor med rabatt om betalning sker innan förfallodag, till exempel 15 dagar 2 %, 30 dagar netto. Det innebär att om fakturan betalas inom 15 dagar får kunden 2 % rabatt, men om de väntar till förfalldag, dvs i 30 dagar så utgår ingen rabatt.


Vad sker om parterna inte kommit överens om betalningsvillkoret vid köpet?


Om parterna inte kom överens vid själva köpet så kan säljaren kräva att få betalt efter att varan/tjänsten har levererats.


Betalningspåminnelse


Om kunden inte betalar enligt förfallodag bör företaget skicka en påminnelse några dagar efter fakturans förfallodag. Påminnelsen skall innehålla uppgifter om vilken


faktura det gäller (dvs fakturanummer) samt att fakturan förfallit och att betalning inte inkommit.

Är det avtalat om att en påminnelseavgift skall tas ut vid försening skall detta läggas till på påminnelsen till kunden.


Dröjsmålsränta


Dröjsmålsränta är en ränta som kunden betalar i kompensation av att inte har betalat kundfakturan i tid, dvs på förfallodag. Dröjsmålsränta regleras i räntelagen.

br>Om dröjsmålsränta inte finns nämnt i avtalat men informeras om på angiven faktura, har företaget som innehar fordran rätt att debitera dröjsmålsränta 30 dagar från fakturans datum. Om betalningsvillkoret på fakturan är kortare , till exempel 15 dagar, får dröjsmålsränta inte debiteras tidigare än 30 dagar efter fakturadatumet. Om information om att dröjsmålsränta kommer att debiteras saknas på fakturan men finns nämnt på påminnelse har företaget som innehar fordran rätt att debitera dröjsmålsränta 30 dagar efter datumet på betalningspåminnelsen enligt räntelagen. Ränteberäkningen baseras på 365 dagar men vid skottår så blir det ytterligare en dag, dvs 365.


Om båda parter (dvs den som innehar fordran respektive skulden) är näringsidkare och skulden har samband med deras yrkesmässiga verksamhet har den som äger fordran rätt att debitera dröjsmålsränta 30 dagar från fakturans datum även om upplysning om detta inte har funnits på fakturan. Det finns inte heller krav på att upplysning om dröjsmålsränta finns på fakturan om mottagaren av dröjsmålsränta är en kommun eller offentligt organ.


I vanliga fall skickar företaget som ställt ut fakturan en påminnelse om betalning ej inkommit i tid, dock är de inte skyldiga att skicka någon påminnelse.


Krav- och Kreditpolicy


Från mellanstora till stora företag har en egen krav- och kreditpolicy som reglerar hur företaget skall förhålla sig gällande betalningsvillkor mm.


Policyn innehåller beslut om hur bla nedan skall hanteras inom företaget:

  • Betalningsvillkor
  • Krediteringar
  • Påminnelsehantering
  • Inkasso
  • Reservering av befarade kundförluster


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x