BIC-kod
14 June, 2018
Bokföring
20 June, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Bilersättning.

Vad är bilersättning?

Jag guidar dig igenom svaret

Bilersättning är en kompensation för utlägg av drivmedel samt slitage vid nyttjande av privat bil i tjänsten


Vid användning av privat bil i tjänsten skall arbetsgivaren kompensera för det men om ingen ersättning har skett kan avdrag göras i privatpersonens deklaration.


Bilersättning är skattefri upp till vissa schablonvärden som är fastställda av Skatteverket (SKV). Bilersättningen skall stå för den förslitning och förbrukning av drivmedel som uppkommer vid körning i tjänsten. Andra kostnader som kan kopplas till bilkörning såsom parkering, vägavgifter, trängselskatter osv. omfattas inte av bilersättningen utan skall ersättas separat av arbetsgivaren.


Ersättningsnivå


Om den anställde har betalat för drivmedlet skall arbetsgivaren ersätta den anställde den skattefria bilersättningen och maxavdrag per mil. Storleken på ersättningen beror på om den anställde äger bilen själv eller om det är en förmånsbil.


Den bilersättning som ges utöver de skattefria gränsvärdena och bilersättning som ges för privat körning är skattepliktig.


Moms


Det är ingen moms på bilersättning.


För den skattefria bilersättningen till den anställde sker inget avdrag för preliminärskatt och inget kostnadspåslag, gällande företaget, för arbetsgivaravgifter. Den bilersättning som är skattepliktig rapporterar företaget som vanlig kontant bruttolön.


Moms på bilersättning


Det är ingen moms på bilersättningar. När det gäller skattefri bilersättning till anställda behöver inte avdrag för preliminärskatt eller redovisning av arbetsgivaravgifter på utbetald kostnadsersättning göras. Den del av utbetald bilersättning som är skattepliktig ska för en anställd tas upp som vanlig kontant bruttolön.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN