Bilersättning
14 September, 2018
Bonus
14 September, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Bilförmån.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Bilförmån uppstår när en anställd disponerar en bil som arbetsgivaren äger eller "leasar"

Beräkning av bilförmån

Beräkning av värdet på bilförmån görs enligt Skatteverkets schabloner. Uträkningen sker med utgångspunkt från bilens nybilspris, utrustning, prisbasbelopp och statslåneränta.

Nybilspriset är ett listpris som fastställs av Skatteverket.

Priset på extrautrustning ska läggas till nybilspriset, när bilförmånsvärdet beräknas.

Bilbyte

När den anställde byter bil mitt i en månad skall förmånsvärdet beräknas för den bil den anställde haft längst tid under månaden.

Omfattande tjänstekörning

När en anställd har en omfattande tjänstekörning med förmånsbilen kan förmånsvärdet minskas till 75 % av det framräknade förmånsvärdet. Med omfattande menar Skatteverket minst 3 000 mil per kalenderår.

I de fall man är säker på att den anställde kommer att köra så mycket kan man reducera förmånsvärdet i början av året och sedan ha en noggrann uppföljning av körsträckan. Om arbetsgivaren märker att den anställde inte uppnår 3 000 mil måste förmånsvärdet justeras från början av året. Arbetsgivaren måste också göra justeringar av arbetsgivardeklarationerna vilket medför extra arbete samt skattejustering på den anställde.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN