Bokföring
20 June, 2018
Bokföringslagen
20 June, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Bokföringskonto.

Vad är bokföringskonto?

Jag guidar dig igenom svaret

Bokföringskonto är en längre benämning av konto som är en etikett som används för att bokföra och rapportera en kvantitet. Ett bokföringskonto lagrar affärshändelser av samma typ på samma konto så att det blir lätt överskådligt i bokföringen.


Vad är ett T-konto?


Varje konto har en debetsida (den högra) och en kreditsida (den vänstra). För att åskådliggöra detta kan man använda något som heter T-konto.


När man bokar på Debet sidan av T-kontot kallas det för att kontot debiteras och om man bokar på kredit sidan av T-konton kallas det för att kontot krediteras.


Debet-Kredit = Saldo


Skillnaden mellan debet och kredit på ett konto kallas för saldo. Om debetsidan är större än kreditsidan har kontot ett debetsaldo och om det är tvärtom har kontot ett kreditsaldo.


4 kontogrupper


Alla konto ingår i en kontoplan och de delas även upp i 4 olika grupper.

  • Tillgångar
  • Skulder
  • Inkomster
  • Utgifter.


Kontotsuppbyggnad


Konton har vanligtvis en fyrställig sifferkombination som visar till vilken kontogrupp och vart i kontoplanen kontot hör hemma:


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN