Bokföringskonto
20 June, 2018
Bokföringsmetod
20 June, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Bokföringslagen.

Vad är bokföringslagen?

Jag guidar dig igenom svaret

Bokföringslagen är den lag som reglerar hur bokföringsskylda skall sköta bokföringen.


Bokföringslagen förkortas BFL.


Vad reglerar Bokföringslagen?


Företag är, enligt Bokföringslagen (1999:1078), skyldiga att löpande bokföra alla affärshändelser i kronologisk ordning (grundboka) samt i systematisk ordning (huvudbok) och lagen innehåller regler och vägledande direktiv till hur det skall ske.


Arkivering av allt räkenskapsmaterial skall ske inom Sveriges gränser och i minst sju år och även detta regleras i lagen.


Vilka är bokföringsskyldiga?


Alla aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar samt vissa stiftelser och ideela föreningar är bokföringsskyldiga. För att dessa bolag ska veta hur de skall hantera bokföringen har bokföringslagen (BFL 1999:1078) upprättats. Lagen innehåller vägledande direktiv och regler. Vilka som är bokföringskyldiga, samt regler för den löpande bokföringen och hur avslutas med ett årsbokslut.


Årsredovisningslagen


Förutom Bokföringslagen finns det även en annan lag som är viktig inom bokföring och det är Årsredovisningslagen. Den innehåller regler om upprättande och offentliggörande av årsredovisning, koncernredovisning samt delårsrapport.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN