Wiki-ordlista från NORIAN

Bokföringsmetod.

Vad är bokföringsmetod?

Jag guidar dig igenom svaret

Det finns två olika bokföringsmetoder, som definierar hur man bedriver sin bokföring; faktureringsmetoden och kontantmetoden. Den metod du använder bestämmer när (i vilken period) du bokför intäkt, kostnad och moms.


Faktureringsmetoden


Faktureringsmetoden används vid löpande bokföring och innebär att du bokför kundfakturor när de skapas, och leverantörsfakturor när de kommer in. Betalningen bokförs separat vid utförandet. Faktureringsmetoden är obligatorisk för verksamheter som har en omsättning på över 3 miljoner kronor och är praxis för aktiebolag.


Fakturadatumet på en kundfaktura anger när intäkten skapas. En leverantörsfaktura bokförs också på fakturadatumet (utgiften), men kostnaden kan behövas periodiseras till den period då den uppstår. När sedan betalning sker betalslås kundfakturan eller leverantörsskulden, dvs då försvinner fordran eller skulden ur reskontran.


Momsen redovisas i den period fakturadatum anger.


Kontantmetoden


Kontantmetoden är en förenklad metod som tillämpas av enskilda näringsidkare och andra verksamheter med en nettoomsättning på mindre än tre miljoner kronor per år. Om nettoomsättningen överstiger 3 miljoner kronor är man skyldig att anmäla övergång till faktureringsmetoden till Skatteverket.


Skillnaden mot faktureringsmetoden är att med kontantmetoden ska bokföring av inkomster och utgifter ske först vid betalning. Företaget behöver därmed inte ha någon kund- och leverantörsreskontra.

Vid bokslut måste dock samtliga fakturor som ännu inte betalats bokföras på den sista dagen i räkenskapsåret. Därför kallas ibland kontantmetoden för bokslutsmetoden.


Vid tillämpning av kontantmetoden ska även momsen redovisas vid betalningstillfället i enlighet med hur fakturorna bokförs. Om det däremot finns obetalada fakturor vid räkenskapsårets slut ska momsen på dessa redovisas i bokslutet.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x