Wiki-ordlista från NORIAN

Bokföringsnämnden

Vad är Bokföringsnämnden?

Jag guidar dig igenom svaret

Vad är bokföringsnämnden?

Bokföringsnämnden är statens expertorgan på redovisningsområdet och ansvarar för att utveckla god redovisningssed.


Vilket är bokföringsnämndens uppdrag?


BFN ger ut allmäna råd till bestämmelserna i bokföringslagen och årsredovisningslagen, biträder Regeringskansliet i redovisningsfrågor och avger yttranden till domstolar gällande god redovisningssed.


BFN ska bidra till att standarden i företagens bokföring och redovisning förbättras. Nämnden ger också ut vägledningar och informationsmaterial. Genom att informera om bokföring och redovisning samt anpassa reglerna till användarnas behov ska nämnden förenkla för företagen.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x