Bokföringsmetod
20 June, 2018
Bokföringsorder
21 June, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Bokföringsnämnden

Vad är Bokföringsnämnden?

Jag guidar dig igenom svaret

Vad är bokföringsnämnden?

Bokföringsnämnden är statens expertorgan på redovisningsområdet och ansvarar för att utveckla god redovisningssed.


Vilket är bokföringsnämndens uppdrag?


BFN ger ut allmäna råd till bestämmelserna i bokföringslagen och årsredovisningslagen, biträder Regeringskansliet i redovisningsfrågor och avger yttranden till domstolar gällande god redovisningssed.


BFN ska bidra till att standarden i företagens bokföring och redovisning förbättras. Nämnden ger också ut vägledningar och informationsmaterial. Genom att informera om bokföring och redovisning samt anpassa reglerna till användarnas behov ska nämnden förenkla för företagen.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN