Bokföringsnämnden
21 June, 2018
Bokföringsprogram
21 June, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Bokföringsorder.

Vad är bokföringsorder?

Jag guidar dig igenom svaret

En bokföringsorder är ett dokument som används för att upprätta ett verifikationsunderlag när en verifikation saknas, till exempel en leverantörsfaktura inte ankommit trots att vara/tjänst levererats.


När det sker en affärshändelse i företaget skall det finnas en verifikation som bekräftar att affärshändelsen har ägt rum. En verifikation kan vara en leverantörsfaktura eller ett underlag från banken som visar att en kundfaktura blivit betald etc.


När det inte finns en naturlig verifikation i en affärshändelse måste företaget själva skapa ett verifikat och en sådan kallas bokföringsorder. Exempel på en affärshändelse där en bokföringsorder skapas är om inköp och leverans har skett men leverantörsfaktura ännu ej mottagits, eget uttag av varor i företaget mm.


Verifikationer


Verifikationerna skall bokföras löpande. Löpnummerserien måste vara obruten under året och verifikationerna ska förvaras i nummerordning för aktuell månad. Verifikationerna sparas numera oftast elektroniskt. Arbete med att bokföra olika uppgifter kallas - att kontera.


Numera använder företag ett datorbaserat bokförings- och redovisningsprogram. När en verifikation är registrerad hamnar den i ett dataregister. Verifikationen hamnar i både grundbok och huvudbok på en gång.


[kkstarratings]

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN