Bokföringsorder

Wiki-ordlista från NORIAN

 

Jag guidar dig igenom svaret.

Ylva Björkhagen - Service Manager

 

Jag guidar dig igenom svaret.

Ylva Björkhagen
Service Manager

Bokföringsorder


En bokföringsorder är ett dokument som används för att upprätta ett verifikationsunderlag när en verifikation saknas, till exempel en leverantörsfaktura inte ankommit trots att vara/tjänst levererats.

När det sker en affärshändelse i företaget skall det finnas en verifikation som bekräftar att affärshändelsen har ägt rum. En verifikation kan vara en leverantörsfaktura eller ett underlag från banken som visar att en kundfaktura blivit betald etc.

När det inte finns en naturlig verifikation i en affärshändelse måste företaget själva skapa ett verifikat och en sådan kallas bokföringsorder. Exempel på en affärshändelse där en bokföringsorder skapas är om inköp och leverans har skett men leverantörsfaktura ännu ej mottagits, eget uttag av varor i företaget mm.

Verifikationer

Verifikationerna skall bokföras löpande. Löpnummerserien måste vara obruten under året och verifikationerna ska förvaras i nummerordning för aktuell månad. Verifikationerna sparas numera oftast elektroniskt. Arbete med att bokföra olika uppgifter kallas - att kontera.

Numera använder företag ett datorbaserat bokförings- och redovisningsprogram. När en verifikation är registrerad hamnar den i ett dataregister. Verifikationen hamnar i både grundbok och huvudbok på en gång.Dela gärna och sprid kunskapen!

Pic-text-kontakt@2x
 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x