Ackordslön
21 June, 2018
Bokslut
26 June, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Bokföringsskyldighet.

Vad är bokföringsskyldighet?

Jag guidar dig igenom svaret

Bokföringsskyldigheten innebär att bokföring ska ske av alla affärshändelser på ett systematiskt sätt så att de kan registreras i en grundbok och en huvudbok. Varje händelse av ekonomisk art, dvs. det som påverkar ekonomin i företaget ska bokföras.

Alla affärshändelser skall ha verifikationer. All räkenskapsinformation ska sparas i ordnat skick och i landet i minst sju år. Bokföringsskyldigheten innebär även att upprätta ett årsbokslut eller en årsredovisning.

Vem är bokföringsskyldig?

Lagen säger att fysisk person som har enskild näringsverksamhet är bokföringsskyldig. Aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är alltid bokföringsskyldiga.

Vilka är intresserade av din bokföring?

- Leverantörer; De kan tex vilja veta om ditt företag är kreditvärdigt och har betalförmåga.

-Banken; Om du behöver en checkkredit eller ett lån till företaget.

-Skatteverket: för redovisning av moms, arbetsgivaravgifter och avdragen preliminär skatt i skattedeklarationen, kontrolluppgifter för anställda samt inkomstdeklaration.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen - Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN