Wiki-ordlista från NORIAN

Bokslutsdisposition.

Vad är bokslutsdisposition?

Jag guidar dig igenom svaret

Avsättningar och reserveringar som kan göras för att skjuta upp beskattning av resultat till ett senare tillfälle. Det innebär även att företaget därmed får en uppskjuten skatteskuld.

Avsättningar till obeskattade reserver måste återföras till beskattning men ett företag kan bygga upp obeskattade reserver som aldrig behöver tas upp till beskattning så länge avsättningarna är större än återföringarna.

"Exempel på bokslutsdispositioner är periodiseringsfonder samt överavskrivningar. I aktiebolag samt ekonomiska föreningar ska alla typer av obeskattade reserver tas med i bokföringen men för enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag ska alla utom periodiseringsfonder bokföras.

Avsättning till periodiseringsfond är möjlig för enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag men detta görs av delägaren i deras egna inkomstdeklaration där det även har möjlighet att göra en räntefördelning och avsättning till expansionsfond."

Koncernbidrag klassificeras som bokslutsdisposition men är är ingen obeskattad reserv då de är skattepliktiga hos mottagaren och skattemässigt avdragsgilla hos givaren.

"Bokföring:

I balansräkningen tas dessa poster upp som obeskattade reserver och i resultaträkningen som bokslutsdispositioner."


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen - Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x