Wiki-ordlista från NORIAN

Bolagsskatt.

Vad är Bolagsskatt?

Jag guidar dig igenom svaret

Bolagsskatt är den skatt som staten har beslutat att aktiebolag, ekonomiska föreningar och i vissa fall stiftelser samt ideella föreningar ska betala på årets vinst. Det krävs att bolaget har sitt säte i Sverige och betraktas som skattesubjekt.

Bolagsskatten uppgår för närvarande till 22%.

Bolagsskatten betalar man i förskott via preliminära skatteinbetalningar som uppgår till lika stort belopp varje månad för det gällande räkenskapsåret. Underlaget för den preliminära skatten är beräknat utifrån föregående års inkomstdeklaration eller om det är ett nystartat bolag utifrån ansökan om F-skatt där man bland annat angivit förväntat underlag för pensionskostnader och intäkter för räkenskapsåret.

Enskild näringsidkare, handelsbolag samt kommanditbolag betraktas inte som egna skattesubjekt utan varje delägare beskattas för sin andel av vinsten.

Ekonomisk dubbelbeskattning drabbar aktiebolag och ekonomiska föreningar i den mening att bolaget beskattas för vinsten men vid utdelning får delägarna själva ta upp den i inkomstedeklarationen och beskattas där.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen - Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x